Smaad en Reputatieschade

Een van de kenmerken van het huidige informatietijdperk is dat informatie voor iedereen op elk moment beschikbaar is en dat iedereen kan bijdragen aan de verspreiding van informatie. Terwijl de informatiestromen vroeger werden gecontroleerd door een paar (staats)bronnen, is tegenwoordig iedereen in staat nieuwe, waaronder valse, informatie te genereren, verspreiden en becommentariëren.

Het is steeds moeilijker geworden controle te behouden over de verhalen die de rondte doen over een persoon of instantie, en de gevolgen daarvan treffen bijna iedereen. Actoren met kwade bedoelingen zijn in staat deze situatie in hun voordeel te gebruiken om hun tegenstanders op nieuwe en gevarieerde manieren aan te vallen.

Bekende personen worden het doelwit van samenzweringstheorieën, grote oliemaatschappijen zijn het mikpunt van milieuorganisaties en buitenlandse democratische verkiezingen worden beïnvloed door een vijandig land. Mensen krijgen zoveel desinformatie voorgeschoteld dat het steeds moeilijker wordt waarheid van leugens te onderscheiden. De reputatie van personen, bedrijven of landen lijdt daaronder.

Naast opzettelijke aanvallen kunnen fouten in de reactie op een crisis - of het nu gaat om een persoon of organisatie, of om fouten in de 'public relations' strategie - duur uitvallen. Een verkeerde reactie kan een onevenredig effect hebben op de reputatie van een persoon of een organisatie als gevolg van de 'negativity bias' van de media en de samenleving in het algemeen. Het is eenvoudig een slechte reputatie op te doen, maar veel moeilijker om een reputatie te herstellen, of een goede reputatie op te bouwen en in stand te houden.

‘A lie gets halfway around the world before truth has a chance to get its pants on.’

Churchill

Triangular Group Intelligence - Toegevoegde waarde

Een public relations-strategie gebaseerd op gedegen inlichtingen is de oplossing. Wij van Triangular Group Intelligence kunnen u helpen reputatierisico’s in kaart te brengen en te begrijpen en u te ondersteunen bij het herstellen, beschermen en verbeteren van uw public image. Wij helpen u de controle over uw verhaal terug te krijgen.

Relevant services Defamation of Character

Relevante diensten met betrekking tot dit fenomeen zijn: