Terrorismefinanciering

De burgeroorlog in Syrië en de daaropvolgende oorlog tegen Islamitische Staat (IS) en andere terroristische groeperingen bieden duidelijke voorbeelden van de complexiteit van moderne conflicten. Het aantal betrokken partijen, hun ongecontroleerde vorm van oorlogvoering en de fluïditeit van hun organisaties brengen grote onzekerheden en risico's met zich mee.

Een belangrijk instrument bij de bestrijding en vervolging van deze terroristische organisaties is de "follow the money"-aanpak. De meeste terroristische organisaties zijn niet in staat voldoende middelen bijeen te brengen om hun activiteiten te financieren en zijn in de dagelijkse praktijk afhankelijk van externe financiering door rijke particulieren en/of sympathiserende regimes.

Wat de burgeroorlog in Syrië betreft, ontvingen terroristische organisaties externe financiering via koeriers in naburige landen. De buitenlandse financierders van deze groeperingen zijn zich er van bewust dat hun activiteiten illegaal zijn onder internationaal recht en proberen daarom zowel het feit van de financiering zelf, de aard van de gefinancierde activiteit, als hun eigen identiteit te verbergen, waardoor de precieze aard van deze activiteiten vaak moeilijk te bewijzen is.

Uiteindelijk dragen dergelijke buitenlandse financiers in belangrijke mate bij aan het destructieve vermogen van terroristische organisaties en zijn zij zodoende mede verantwoordelijk voor het lijden van onschuldige burgers en voor de reputatieschade aan de legitieme ondernemingen wiens diensten of infrastructuur door deze partijen benut is. Hun bijdrage faciliteert  terreurdaden en wordt derhalve beschouwd als een integraal onderdeel van de terroristische keten.

“Terrorismefinanciering maakt onderdeel uit van een bredere criminele bedrijfsketen. Er worden aanzienlijke criminele opbrengsten gegenereerd die vervolgens worden gebruikt voor terroristische doeleinden."

- UNODC representative

Triangular Group Intelligence - Toegevoegde waarde

Financiering van terrorisme kan aan het licht worden gebracht en bestreden met de juiste inlichtingen. Wij van Triangular Group Intelligence beschikken over de vaardigheden, kennis en ervaring om op dit gebied competitieve inlichtingen en analyses te verstrekken.

Relevant services Terrorism Financing

Relevante diensten met betrekking tot dit fenomeen zijn: