Wat is OSINT?

In de huidige maatschappij is het probleem waarmee onderzoekers worden geconfronteerd niet het tekort aan waardevolle informatie, maar eerder de overvloed aan overbodige, minderwaardige of misleidende informatie. Databanken zijn zo groot dat het zonder kennis van het juiste zoekstrategieën een uitdaging is om de juiste informatie te vinden. Bovendien leidt een gebrek aan ervaring met en kennis van de structuur van het informatielandschap er vaak toe dat men in eerste instantie de juiste databases al misloopt.

TGI’s Open source intelligence (OSINT) strategie bestaat uit een veelzijdige onderzoeksmethodologie die is ontwikkeld om wegwijs te worden binnen de informatiejungle. OSINT-operaties maken gebruik van geavanceerde technieken om de enorme hooiberg van gegevens te doorzoeken en er een evenwichtige, representatieve en gevalideerde set van informatie uit te halen. Deze gegevens worden vervolgens - na zorgvuldige bestudering en analyse - gebruikt om bruikbare inlichtingen te produceren. Inlichtingen die vervolgens kunnen worden benut om besluitvormers te ondersteunen om nieuwe strategieën tot wijsheid te laten komen. OSINT is van nut in een breed scala van omstandigheden, van de voorbereiding van vredesmissies tot internationale conflicten, veiligheidsstudies en is zelfs een belangrijk onderdeel van marktonderzoek en het verkennen van nieuwe marktkansen. Het wordt ook gebruikt door rechtshandhavingsinstanties om verdachten op te sporen, door banken om nieuwe klanten door te lichten en nog veel meer.

OSINT wordt algemeen verkeerd begrepen als een stel technische trucs ter ondersteuning van cyberoperaties. Om een degelijke OSINT-analyse uit te voeren, hoeft men geen technische vaardigheden zoals programmeren te beheersen. In plaats daarvan zijn diepgaande kennis van open bronnen, zoekmachines en queries de minimumvereisten voor OSINT-operaties.

"Machine learning is only part of the solution, you need to empower human intelligence."

Arno Reuser

Triangular Group Intelligence - Toegevoegde waarde

Wij van Triangular Group Intelligence hebben niet alleen inlichtingenanalisten met de vaardigheden en ervaring om gedegen OSINT-onderzoek uit te voeren, maar we werken ook samen met Arno Reuser, een leidende autoriteit op het gebied van open source intelligence en de man die verantwoordelijk was voor het opzetten van de OSINT-tak van de Nederlandse militaire inlichtingendienst (MIVD) in de jaren '90. Hieronder vindt u zijn inzichten over OSINT.

Download hier

Relevant services OSINT

Zowel bij Triangular Group Academy (TGA) als bij TGI bieden we verscheidene lesprogramma's aan op het gebied van OSINT. Zie voor meer informatie de volgende pagina's: