Exclusive Source Reporting

Bepaalde informatie is soms moeilijk te verkrijgen door middel van reguliere methoden. TGI is als inlichtingenspecialist in staat om – door het slim onderhouden van netwerken, samenwerking met gespecialiseerde lokale partijen en digitale en sociale vaardigheden – dingen te bereiken waar gangbare methoden ontoereikend zijn. Ook de juiste analyse van dit soort informatie vraagt vaak specialistische aandacht. Bij TGI gebruiken we precieze technieken om de geloofwaardigheid en veiligheid van bronnen te garanderen en bieden we ondersteuning bij het contextualiseren van de situatie.

De juiste persoon op de juiste plaats en tijd kan wonderen verrichten voor elke maatschappelijke of economische doelstelling. Bovendien is het veel discreter en kost-efficiënter om hulp in te roepen van een specialistische partij met lokale kennis dan algemene allesomvattende informatie te vergaren. Om dat ene perfecte lokale contact op te sporen en daar het beste uit te halen, kunt u een beroep doen op de diensten van ons TGI-team. Wij kennen de situatie ter plaatse en weten hoe we op een veilige en onopvallende manier de juiste informatie kunnen verzamelen.

Exclusive Source Reporting

Soorten activiteiten

Om dat ene perfecte lokale contact op te sporen en daar de gewilde relevante informatie uit te halen, kunt u een beroep doen op de diensten van ons TGI-team. Wij kennen de situatie ter plaatse en weten hoe we op een veilige en onopvallende manier de juiste informatie kunnen verzamelen.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

Werven van bronnen

Wij zijn zeer ervaren en bekwaam in het beheren van exclusieve bronnen voor zowel overheids- als commerciële doeleinden. In deze hoedanigheid lokaliseren, rekruteren, controleren en beheren wij alle bronnen die relevant zijn voor uw behoeften. Wij gaan een stap verder door contacten en/of informatie te verkrijgen die normaal gesproken niet binnen het bereik liggen van de meer gebruikelijke onderzoekspartijen. Bij TGI zijn we ook zeer ervaren in het beoordelen van de waarde en betrouwbaarheid van dergelijke bronnen. Dit verzekert u ervan dat u de meest accurate informatie uit elke situatie haalt.

Rapportage

Wij zijn van mening dat inlichtingenproducten journalistiek onderzoek van hoge kwaliteit moeten evenaren. Zij moeten tijdig, beknopt, volledig en naar behoren onderbouwd zijn. Inlichtingenproducten moeten ook zijn toegesneden op de behoeften en eisen van de gebruiker. Op basis van deze criteria leveren wij rapporten, briefings en/of diepgaande analyses van hoge kwaliteit die het best aan uw eisen voldoen.

Duurzame ondersteuning

Bij TGI gaat Exclusive Source Reporting altijd gepaard met toegewijde klantenondersteuning. Dit omvat het monitoren en analyseren van open bronnen om ontwikkelingen te volgen die van belang zijn voor onze klant, een voortdurende bereidheid om dieper in te gaan op gebeurtenissen of specifieke aandachtspunten gerelateerd aan het project, en de mogelijkheid om op te schalen naar een van onze andere diensten, of zelfs diensten op maat aan te leveren.

Onze aanpak

Level of Impact

Indicate

De eerste stap in onze aanpak is “Indicate".  Deze stap is het minst invasief. In deze fase wordt er onderzocht waarom een bepaalde situatie zich heeft voorgedaan. Om later tijd en moeite te besparen, is het belangrijk in elk project met deze eerste stap te beginnen. Met een gedegen “indicatie” wordt het mogelijk goed doordachte strategieën te formuleren en veelgemaakte fouten te voorkomen. De aanpak bestaat eruit het relevante speelveld in kaart te brengen, zodat onze klant precies te weten komt wie waarvoor verantwoordelijk is en wie hij moet benaderen om zijn doeleinden te bereiken. Er wordt uitgelegd waarom iets heeft plaatsgevonden of wat iemand heeft gemotiveerd op een bepaalde wijze te handelen. Bij TGI kunnen we onze expertise in verschillende methoden, van OSINT tot HUMINT, gebruiken om een bepaald fenomeen op een dieper niveau te kunnen begrijpen. De precieze methodologie wordt altijd afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de klant. Een goede verklaring van gebeurtenissen uit het verleden is een voorwaarde voor een adequate aanpak in de toekomst.

Forecast

De tweede stap in onze benadering is “Forecast". Voortbouwend op de eerste stap is de impact op uw doeleinden ook groter, aangezien benaderingen van de toekomst gebaseerd zijn op goed geïnformeerde prognoses. Zonder zorgvuldige afweging kunnen ongegronde aannames al snel uitgroeien tot dure vergissingen. Maar met niets doen zou u aan de andere kant voortdurend op de concurrentie achterlopen en  wellicht aantrekkelijke kansen mislopen. Dit dilemma kan worden opgelost door prognoses te baseren op solide, actuele informatie. Bij TGI beschikken we over de expertise en de methodes om over een breed scala van onderwerpen kwalitatief hoogwaardige prognoses op te stellen. In de “forecast” stap analyseren we uitvoerig de resultaten van de indicatiefase om de beste handelwijze en de structuur van de worst-case scenario's te bepalen. Zo kunt u inspelen op lucratieve kansen en tegelijkertijd voorbereid zijn op eventuele bedreigingen voor uw bedrijf. Een goed inzicht in de toekomst neemt de onzekerheid weg “puts you in control".

Influence

“Influence" is de derde stap in de TGI-benadering en heeft een nog grotere impact dan stap twee, "Forecast". Terwijl de vorige twee stappen informatief en afstandelijk zijn, behelst “beïnvloeding" het uitoefenen van invloed op andere actoren om diens overtuiging over een bepaald onderwerp en/of geplande koers te veranderen, ongeacht van of de andere actor weet dat hij wordt beïnvloed of niet. De juiste wijze van beïnvloeding vergroot tegelijkertijd kansen en vermindert bedreigingen. Bij TGI dient de stap “beïnvloeding” om de standpunten van specifieke actoren in kaart te brengen en geeft zij een indicatie van hoe die actoren het best kunnen worden beïnvloed. Dit betekent dat wij onze onderzoeks- en analytische capaciteiten combineren met ons uitgebreide netwerk van invloedrijke personen om een nieuwe gebeurtenis te creëren om een bestaande ontwikkeling in de gewenste richting te sturen. TGI kan de juiste actoren of ontwikkelingen beïnvloeden zodat u 'in control' blijft.

Act

De laatste stap in de TGI aanpak is “Act". Deze handeling heeft de grootste impact van alle vier de stappen. Deze stap is als laatste aan de beurt omdat deze afhankelijk is van een diepgaande verklaring van het verleden en een adequate voorspelling van mogelijke toekomstige scenario's. Bovendien is het vaak noodzakelijk eerst de kansen te creëren (door middel van gerichte /beïnvloeding) om op te handelen. Handelingen zijn daarnaast het meest effectief als ze met volle overtuiging en met de juiste combinatie van capaciteiten wordt uitgevoerd. TGI is in staat aan beide eisen tegemoet te komen. De stap "Act" is waar de gehele aanpak van TGI het meest volledig in samenkomt. Het voorbereidende werk van de drie voorgaande stappen leggen de basis voor en culmineren op dit punt. We zijn nu zo ver een ontwikkeling te hebben geduid in de stap “Indicate", de meest effectieve handelwijze en bedreigingen te hebben voorspeld in de stap “Forecast”, en de eerste faciliterende ontwikkelingen in beweging te hebben gezet in de stap “Influence". Het is nu tijd om de gecreëerde kansen te verzilveren door inlichtingen 'in control' van de situatie te komen.

“One spy in the right place is worth 20.000 men in the field”

- Attributed to Napoleon Bonaparte