Market Entry (Support)

Wanneer men overweegt een markt te betreden - of het nu gaat om een geheel nieuwe markt (greenfield) of een al gevestigde markt (brownfield) - is een juiste strategie van essentieel belang. Deze strategie komt niet alleen tot stand op basis van algemene criteria - zoals het aantal marktdeelnemers en de potentiële inkomsten - maar houdt ook rekening met plaatselijke en situationeel unieke factoren. Dit geldt met name voor minder ontwikkelde buitenlandse gebieden. In dergelijke gevallen is de stabiliteit van het politieke regime niet het enige punt van zorg, maar moet ook worden nagegaan hoe uw voorgenomen bedrijfsactiviteiten lokale groeperingen in het aangewezen gebied raken, en hoe deze partijen zullen reageren op uw verschijning op het toneel.

Market Entry Support

Soorten activiteiten

Bij "Market Entry" worden alle aspecten van het verzamelen van inlichtingen gecombineerd. TGI gebruikt een mix van open-source, human engineering, exclusieve bronrapportage en analyse om uw behoeften te ondersteunen. Wij geven ook advies over de beste structuur voor mogelijke maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en/of andere lokalisatieprogramma's.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

Inlichtingen-ondersteuning

Door middel van uitgebreide en gevarieerde methoden om informatie te verzamelen, identificeren we de specifieke invloeden die spelen op de locatie waarin u geïnteresseerd bent. "Stakeholder Analyses", "Expert Debriefs", en "Risico Analyses" verduidelijken wat het meest belangrijk is voor het succes van uw onderneming. Door structurele kansen te identificeren en het risico te vermijden dat u zich aansluit bij dubieuze of onstabiele organisaties, ondersteunen wij uw besluitvorming in speelvelden met een aanzienlijk risico en hoge opbrengsten.

Kwartiermakersdiensten

Bij TGI bieden we unieke 'Kwartiermakers Diensten' aan, waarbij penetratieoperaties op nieuwe lokaliteiten worden versneld, en primaire communicatiekanalen worden opgezet door ons deskundig personeel. Dit zorgt ervoor dat uw bedrijf een zachte landing ervaart bij aankomst. Wij kunnen zorgdragen voor alle voorbereidende inlichtingen- en beveiligingseisen, variërend van 'network-building'  tot de fysieke organisatiebeveiliging. Bovendien kunnen wij door middel van onze Risicobeoordelingen en Contra-Inlichtingenrapporten het risico van negatieve invloeden minimaliseren en de waarschijnlijkheid van verschillende toekomstige scenario's voor u in kaart brengen.

Suriname Files

Als Nederlandstalig kantoor met jarenlange ervaring en substantiële netwerken in de complexe Surinaamse samenleving zijn wij uniek gepositioneerd om u kennis te laten maken met de opkomende Surinaamse markt. Door een diepgaande kennis van de lokale normen en de belangrijkste spelers, zorgen wij er bij TGI voor dat de best mogelijke lange termijn georiënteerde verbinding tot stand wordt gebracht tussen uw bedrijf en Surinaamse partijen - een verbinding die waardevol zal blijken voor de komende jaren.

Onze aanpak

Level of Impact

Indicate

De eerste stap in onze aanpak is “Indicate".  Deze stap is het minst invasief. In deze fase wordt er onderzocht waarom een bepaalde situatie zich heeft voorgedaan. Om later tijd en moeite te besparen, is het belangrijk in elk project met deze eerste stap te beginnen. Met een gedegen “indicatie” wordt het mogelijk goed doordachte strategieën te formuleren en kunnen veelgemaakte fouten worden voorkomen. De aanpak bestaat eruit het relevante speelveld in kaart te brengen, zodat onze klant precies te weten komt wie waarvoor verantwoordelijk is en wie hij moet benaderen om zijn doeleinden te bereiken. Er wordt uitgelegd waarom iets heeft plaatsgevonden of wat iemand heeft gemotiveerd op een bepaalde wijze te handelen. Bij TGI kunnen we onze expertise in verschillende methoden, van OSINT tot HUMINT, gebruiken om een bepaald fenomeen op een dieper niveau te kunnen begrijpen. De precieze methodologie wordt altijd afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de klant. Een goede verklaring van gebeurtenissen uit het verleden is een voorwaarde voor een adequate aanpak in de toekomst.

Forecast

De tweede stap in onze benadering is “Forecast". Voortbouwend op de eerste stap is de impact op uw doeleinden ook groter, aangezien benaderingen van de toekomst gebaseerd zijn op goed geïnformeerde prognoses. Zonder zorgvuldige afweging kunnen ongegronde aannames al snel uitgroeien tot dure vergissingen. Maar met niets doen zou u aan de andere kant voortdurend op de concurrentie achterlopen en  wellicht aantrekkelijke kansen mislopen. Dit dilemma kan worden opgelost door prognoses te baseren op solide, actuele informatie. Bij TGI beschikken we over de expertise en de methoden om over een breed scala van onderwerpen kwalitatief hoogwaardige prognoses op te stellen. In de “forecast” stap analyseren we uitvoerig de resultaten van de indicatiefase om de beste handelwijze en de structuur van de worst-case scenario's te bepalen. Zo kunt u inspelen op lucratieve kansen en tegelijkertijd voorbereid zijn op eventuele bedreigingen voor uw bedrijf. Een goed inzicht in de toekomst neemt de onzekerheid weg “puts you in control".

Influence

“Influence" is de derde stap in de TGI-benadering en heeft een nog grotere impact dan stap twee, "Forecast". Terwijl de vorige twee stappen informatief en afstandelijk zijn, behelst “beïnvloeding" het uitoefenen van invloed op andere actoren om diens overtuiging over een bepaald onderwerp en/of geplande koers te veranderen, ongeacht van of de andere actor weet dat hij wordt beïnvloed of niet. De juiste wijze van beïnvloeding vergroot tegelijkertijd kansen en vermindert bedreigingen. Bij TGI dient de stap “beïnvloeding” om de standpunten van specifieke actoren in kaart te brengen en geeft zij een indicatie van hoe die actoren het best kunnen worden beïnvloed. Dit betekent dat wij onze onderzoeks- en analytische capaciteiten combineren met ons uitgebreide netwerk van invloedrijke personen om een nieuwe gebeurtenis te creëren om een bestaande ontwikkeling in de gewenste richting te sturen. TGI kan de juiste actoren of ontwikkelingen beïnvloeden zodat u “in control” blijft.

Act

De laatste stap in de TGI aanpak is “Act". Deze handeling heeft de grootste impact van alle vier de stappen. Deze stap is als laatste aan de beurt omdat hij afhankelijk is van een diepgaande verklaring van het verleden en een adequate voorspelling van mogelijke toekomstige scenario's. Bovendien is het vaak noodzakelijk eerst de kansen te creëren (door middel van gerichte /beïnvloeding) om op de handelen. Handelingen zijn daarnaast het meest effectief als ze met volle overtuiging en met de juiste combinatie van capaciteiten wordt uitgevoerd. TGI is in staat aan beide eisen tegemoet te komen. De stap 'act' is waar de gehele aanpak van TGI het meest volledig in samenkomt. Het voorbereidende werk van de drie voorgaande stappen leggen de basis voor en culmineren op dit punt. We zijn nu zo ver een ontwikkeling te hebben geduid in de stap “Indicate", de meest effectieve handelwijze en bedreigingen te hebben voorspeld in de stap “Forecast”, en de eerste faciliterende ontwikkelingen in beweging te hebben gezet in de stap “Influence". Het is nu tijd om de gecreëerde kansen te verzilveren door inlichtingen “in control” van de situatie te komen.

"We see an opportunity in every difficulty. We simply enjoy the challenge and always seek for the right solution."

Sander Kokken - Chief Operating Officer