Understand to Connect

Organisaties die begrijpen hoe mensen (onbewust) beslissingen nemen en hoe ze dit kunnen gebruiken voor hun strategie en besluitvormingsproces zijn succesvoller. Door gedrag te vertalen naar concepten wordt de teameffectiviteit vergroot; het team creëert gezamenlijk begrip van zichzelf en haar omgeving voordat ze naar een gezamenlijke aanpak gaat.

De Understand 2 Connect (U2C) methodiek die Triangular Group Intelligence (TGI) heeft ontwikkeld is een methode om complexe situaties in kaart te brengen en effectieve handelingsopties te creëren. Het is een grondige en veelzijdige methode om problemen gedraggeoriënteerd en vanuit een emisch perspectief aan te pakken en zodoende op alle niveaus in beleid, planvorming en operationele uitvoering kan worden geïntegreerd.

De oplossing met U2C ligt in het toevoegen van inzichten uit de gedragswetenschappen aan uw besluitvormingsproces. Hierdoor zorgt u ervoor dat u weet, begrijpt en uiteindelijk ook kunt meten wie uw doelgroepen zijn en hoe ze beslissingen nemen. Door U2C bent u in staat om in te spelen op uw doelgroepen en om hun keuzes en gedrag voorspelbaar te sturen.

Probleemverkenning

Breng de verwevenheid tussen doelgroep, gedragingen en motieven schematisch in beeld

Mindsetverandering

Leer oude problemen vanuit een nieuw perspectief te bekijken

Maatwerk Cursus

Expertise uit de praktijk vertaald en aangepast aan de deelnemers

Team of Teams

Zorgen voor een sterke verbondenheid om complexe gedragsproblemen aan te pakken

HET U2C TRAJECT

De specialisten van TGI komen langs bij uw organisatie en bespreken met u de wensen en mogelijkheden. Onze professionals adviseren u over de beste opties. TGI verzorgt niet alleen trainingen op het gebied van U2C, maar is ook in staat om uw team te begeleiden gedurende het gehele verandertraject.

De trainingsmethode is gebaseerd op het Team of Teams principe, waarin verschillende groepen professionals een interdisciplinaire projectgroep vormen die in onderlinge samenwerking de complexe vraagstukken binnen uw werkveld het hoofd kunnen bieden. De (start)training vormt de basis van onze aanpak en draagt bij aan het vergroten van het probleemoplossend vermogen van zowel het team als de individuele leden.

In de training leert TGI de deelnemers vanuit een nieuw en ander perspectief waar te nemen. Na deze training zijn teamleden in staat om op een andere en nieuwe manier naar gesignaleerde problemen te kijken. Deze shift in mindset richt zich zowel op de gedragingen van de doelgroep(en), de grondslag van de problematiek als de oplossing daarvan.

Doelstellingen cursus:

  • Bouw een Team of Teams: geef inzicht in nut en noodzaak ten einde daadwerkelijke samenwerking in de periode na cursus te bewerkstellen;
  • Mindset change van een symptoom-georiënteerde aanpak naar een gedrag-gestuurde aanpak van de doelgroep;
  • Deelnemers hebben kennisgenomen van de basis van gedragsonderzoek;
  • Deelnemers kunnen in teamverband een Probleemverkenningsoverzicht maken;
  • Deelnemers zijn onderwezen in Corkscrew Thinking.

Docenten hebben allemaal een achtergrond binnen de Nederlandse Special Forces, strategische communicatie en doelgroepanalyse. Het gedachtegoed van deze speciale eenheden wordt doorgetrokken in de cursus.

"We zorgen voor een mindset-verandering bij de deelnemers, waarbij ze een sterk team vormen en samen verder kunnen werken aan (complexe) gedragsproblemen. Er is een optimale mix tussen theorie en praktische toepassing. Eindresultaat: nieuwe inzichten en daadwerkelijke gedragsverandering bij de doelgroepen."

"N"

Course Leader

Onze klanten vertellen

“Heeft mijn verwachtingen overtroffen!”

Deelnemer U2C - vanuit een Nederlandse gemeente

“Veel geleerd qua methodiek, maar ook over mezelf. Fijne manier van kennisoverdracht, sfeer, voorbeelden.”

Deelnemer U2C - vanuit een Nederlandse gemeente

“Het was top! Het heeft mij als professional nu al zoveel gegeven! Je kan dingen niet meer op dezelfde manier bekijken”

Deelnemer U2C - vanuit een Nederlandse gemeente

“Dank voor de meest interessante training van de afgelopen jaren!”

Deelnemer U2C - vanuit een Nederlandse gemeente

“Het sterkste aspect van de training vond ik de trainers. Mensen uit het werkveld die de kennis beheersen en begrip hebben voor de start positie van de cursisten.”

Deelnemer U2C - vanuit een Nederlandse gemeente

“Het is de combinatie van alles dat de training in totaliteit zo sterk maakt (methode, docenten, theorie, praktijk, timing pauzes, locaties, eten, etc.)”

Deelnemer U2C - vanuit een Nederlandse gemeente

GEÏNTERESSEERD?
NEEM CONTACT OP

Laat hier uw contactgegevens achter.
We nemen spoedig contact met u op.

Bedankt voor uw aanvraag. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.