All-Source Stakeholder Mapping

Bij investeringen, juridisch onderzoek en/of het aangaan van een samenwerkingsverband of veiligheidsoperaties die extra gevoelig liggen, loont het om een grondige 'stakeholder analyse' uit te voeren. Stakeholder Mapping stelt u in staat om te zien welke wijze tegengestelde belangen van invloed zijn op het soort informatie dat partijen om u heen bereid zijn te delen en wie van hen het meest relevant zijn. Dit kan u helpen bij het identificeren waar ontkenning of misleiding in het spel kan zijn, en/of helpen bij het vinden van nieuwe winstgevende mogelijkheden.

In onze huidige, sterk genetwerkte maatschappij is invloed in veel gevallen niet langer geconcentreerd bij een handvol actoren, maar in plaats daarvan gedeeld door vele partijen die kunnen verschillen in expertise, levensovertuiging en cultuur. Een toekomstgerichte organisatie moet zich daarom bewust zijn van de ingewikkelde manieren waarop de voor haar relevante stakeholders functioneren en de manieren waarop zij met elkaar in verband staan. Een overzicht van dergelijke relaties kan uw hele perceptie van een situatie veranderen en, nog belangrijker, kan aantonen dat de invloed van tegenstrijdige partijen groter (of kleiner!) is dan op het eerste gezicht kon worden verondersteld.

Stakeholder Mapping

Soorten activiteiten

Onze diensten op dit gebied variëren van louter informatief tot diepgaande activiteiten op maat, die u in staat stellen precies te weten wie wie is en wat de beste handelingsopties zijn. Wij van TGI zijn de 'one-stop-shop' voor alle inlichtingendiensten en 'engagements' in een nieuwe markt.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

Exclusive Source Reporting

Dankzij onze toegang tot exclusieve bronnen kunnen wij de invloedssfeer van een belanghebbende, zijn of haar belangrijkste relaties en diens intenties en capaciteiten grondig in kaart brengen. Door de interne en externe omgeving te analyseren, creëren we een duidelijk beeld van de intentie en capaciteiten van een partij. Dit stelt TGI in staat om mogelijke manieren van 'engagement' met die partij te verkennen inclusief de bijbehorende risico's en kansen. Het in kaart brengen van de 'stakeholders' is de sleutel tot succes voor elke onderneming die zich richt op nieuwe uitdagingen.

Engagement

Door middel van onze 'engagement' diensten, worden bedrijven in staat gesteld om vertrouwen op te bouwen met belangrijke instellingen en individuen die van invloed kunnen zijn op de levering en het succes van hun business-strategie. Bij TGI bouwen we een netwerk op op de locatie van uw interesse. Dit doen wij met een kritische selectie van partijen, die we identificeren via onze toegang tot belangrijke bronnen. Dit netwerk dient niet alleen als basis voor verdere onderzoeksinspanningen, maar kan u ook ondersteunen bij het nemen van de 'sprong' naar geïnformeerde actie.

Scenario-ontwikkeling

Op basis van een grondige analyse van de stakeholders en een voortdurende monitoring en beoordeling van de belangrijkste partners en de externe omgeving, biedt TGI u de mogelijkheid om aan creatieve, actiegerichte scenario-ontwikkeling te doen. Om de beste koers te bepalen te midden het complexe web van onderling verbonden stakeholders, adviseren wij bij TGI onze klanten om te plannen voor meerdere mogelijkheden en om strategisch voorbereid te zijn op elk van de meest waarschijnlijke en impactvolle vooruitzichten. TGI heeft uitgebreide ervaring met dit soort operaties.

Onze aanpak

Level of Impact

Indicate

De eerste stap in onze aanpak is “Indicate".  Deze stap is het minst invasief. In deze fase wordt er onderzocht waarom een bepaalde situatie zich heeft voorgedaan. Om later tijd en moeite te besparen, is het belangrijk in elk project met deze eerste stap te beginnen. Met een gedegen “indicatie” wordt het mogelijk goed doordachte strategieën te formuleren en kunnen veelgemaakte fouten worden voorkomen. De aanpak bestaat eruit het relevante speelveld in kaart te brengen, zodat onze klant precies te weten komt wie waarvoor verantwoordelijk is en wie hij moet benaderen om zijn doeleinden te bereiken. Er wordt uitgelegd waarom iets heeft plaatsgevonden of wat iemand heeft gemotiveerd op een bepaalde wijze te handelen. Bij TGI kunnen we onze expertise in verschillende methoden, van OSINT tot HUMINT, gebruiken om een bepaald fenomeen op een dieper niveau te kunnen begrijpen. De precieze methodologie wordt altijd afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de klant. Een goede verklaring van gebeurtenissen uit het verleden is een voorwaarde voor een adequate aanpak in de toekomst.

Forecast

De tweede stap in onze benadering is “Forecast". Voortbouwend op de eerste stap is de impact op uw doeleinden ook groter, aangezien benaderingen van de toekomst gebaseerd zijn op goed geïnformeerde prognoses. Zonder zorgvuldige afweging kunnen ongegronde aannames al snel uitgroeien tot dure vergissingen. Maar met niets doen zou u aan de andere kant voortdurend op de concurrentie achterlopen en  wellicht aantrekkelijke kansen mislopen. Dit dilemma kan worden opgelost door prognoses te baseren op solide, actuele informatie. Bij TGI beschikken we over de expertise en de methoden om over een breed scala van onderwerpen kwalitatief hoogwaardige prognoses op te stellen. In de “forecast” stap analyseren we uitvoerig de resultaten van de indicatiefase om de beste handelwijze en de structuur van de worst-case scenario's te bepalen. Zo kunt u inspelen op lucratieve kansen en tegelijkertijd voorbereid zijn op eventuele bedreigingen voor uw bedrijf. Een goed inzicht in de toekomst neemt de onzekerheid weg “puts you in control".

Influence

“Influence" is de derde stap in de TGI-benadering en heeft een nog grotere impact dan stap twee, "Forecast". Terwijl de vorige twee stappen informatief en afstandelijk zijn, behelst “beïnvloeding" het uitoefenen van invloed op andere actoren om diens overtuiging over een bepaald onderwerp en/of geplande koers te veranderen, ongeacht van of de andere actor weet dat hij wordt beïnvloed of niet. De juiste wijze van beïnvloeding vergroot tegelijkertijd kansen en vermindert bedreigingen. Bij TGI dient de stap “beïnvloeding” om de standpunten van specifieke actoren in kaart te brengen en geeft zij een indicatie van hoe die actoren het best kunnen worden beïnvloed. Dit betekent dat wij onze onderzoeks- en analytische capaciteiten combineren met ons uitgebreide netwerk van invloedrijke personen om een nieuwe gebeurtenis te creëren om een bestaande ontwikkeling in de gewenste richting te sturen. TGI kan de juiste actoren of ontwikkelingen beïnvloeden zodat u “in control” blijft.

Act

De laatste stap in de TGI aanpak is “Act". Deze handeling heeft de grootste impact van alle vier de stappen. Deze stap is als laatste aan de beurt omdat hij afhankelijk is van een diepgaande verklaring van het verleden en een adequate voorspelling van mogelijke toekomstige scenario's. Bovendien is het vaak noodzakelijk eerst de kansen te creëren (door middel van gerichte /beïnvloeding) om op de handelen. Handelingen zijn daarnaast het meest effectief als ze met volle overtuiging en met de juiste combinatie van capaciteiten wordt uitgevoerd. TGI is in staat aan beide eisen tegemoet te komen. De stap 'act' is waar de gehele aanpak van TGI het meest volledig in samenkomt. Het voorbereidende werk van de drie voorgaande stappen leggen de basis voor en culmineren op dit punt. We zijn nu zo ver een ontwikkeling te hebben geduid in de stap “Indicate", de meest effectieve handelwijze en bedreigingen te hebben voorspeld in de stap “Forecast”, en de eerste faciliterende ontwikkelingen in beweging te hebben gezet in de stap “Influence". Het is nu tijd om de gecreëerde kansen te verzilveren door inlichtingen “in control” van de situatie te komen.

"Operations have never been our biggest challenge, it is always about getting the best intelligence to the client on time”

Ray Klaassens - Co-founder & Managing partner