Litigation Support

Juridische claims vormen een aanzienlijk risico. Ze vergen niet alleen een serieuze investering van uw onderneming of bedrijf, maar kunnen in grotere en complexere zaken - waarin het strategische overzicht gemakkelijk verloren kan gaan – ook leiden tot bedreigingen uit onverwachte hoek. Het intelligence-proces binnen legal case management biedt een oplossing. Als extra ondersteuning voor het juridische team kan TGI helpen uw claim te versterken door de juiste getuigen te identificeren en te beheren, tegengestelde claims te verzwakken door het plan de campagne van de tegenpartij bloot te leggen, of door zekerheid en bescherming te bieden aan betrokken partijen. Als zodanig kunnen goede inlichtingen het verschil maken tussen het slagen of het mislukken van een juridische procedure terwijl het tegelijkertijd het vertrouwen en het welzijn van uw team kan beschermen.

Litigation Support

Soorten activiteiten

TGI heeft aanzienlijke ervaring binnen complexe juridische omgevingen en heeft een bewezen track-record met verschillende high-profile internationale zaken. 'Intelligence-based Litigation - Putting Truth Back in Control'.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

Identificatie van getuigen

Het identificeren en winnen van de juiste getuigen, het vinden van bewijzen van juridisch wangedrag, en het verifiëren van getuigenverklaringen zijn activiteiten die enigszins buiten het normale werkterrein van een advocaat liggen. Deze zijn echter essentieel voor het slagen van een zaak. Bij TGI kunnen wij uw positie in onderhandelingen in de rechtszaal versterken door ervoor te zorgen dat vijandige praktijken op afstand worden gehouden en door nieuwe invalshoeken aan het licht te brengen die uw claim kunnen versterken. Wij bieden een exclusieve ingang bij het zoeken naar getuigen op moeilijk bereikbare plaatsen en weten hoe we pogingen van vijandige partijen om uw zaak te verstoren kunnen tegengaan. Door onze unieke combinatie van inlichtingen en veiligheid houdt u de touwtjes in handen.

Vergaring van inlichtingen

Het verbeteren van uw informatiepositie door middel van (human) intelligence stelt u in staat een superieure positie te verkrijgen van waaruit u het juridische landschap kunt overzien en verborgen kansen en bedreigingen kunt ontdekken. Bij TGI zijn we in staat om dat speciale stukje informatie te vergaren die u nodig heeft om een voorsprong in uw zaak te creëren en om uw zaak tot een succesvol einde te brengen. Daartoe bieden wij op maat gemaakt, diepgaand onderzoek naar elke entiteit en/of persoon die voor u van belang is. Wij werken wereldwijd en 24/7.

Case support (Conciergediensten)

TGI biedt professionele en veelzijdige mogelijkheden in het beheer en de beveiliging van getuigen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Onze conciërgediensten vergemakkelijken de communicatie en coördinatie van de belangrijkste betrokkenen bij uw zaak en houden juridische adviseurs, getuigen en anderen die uw zaak ondersteunen veilig, goed geïnformeerd en binnen handbereik.

Onze aanpak

Level of Impact

Indicate

De eerste stap in onze aanpak is “Indicate".  Deze stap is het minst invasief. In deze fase wordt er onderzocht waarom een bepaalde situatie zich heeft voorgedaan. Om later tijd en moeite te besparen, is het belangrijk in elk project met deze eerste stap te beginnen. Met een gedegen “indicatie” wordt het mogelijk goed doordachte strategieën te formuleren en kunnen veelgemaakte fouten worden voorkomen. De aanpak bestaat eruit het relevante speelveld in kaart te brengen, zodat onze klant precies te weten komt wie waarvoor verantwoordelijk is en wie hij moet benaderen om zijn doeleinden te bereiken. Er wordt uitgelegd waarom iets heeft plaatsgevonden of wat iemand heeft gemotiveerd op een bepaalde wijze te handelen. Bij TGI kunnen we onze expertise in verschillende methoden, van OSINT tot HUMINT, gebruiken om een bepaald fenomeen op een dieper niveau te kunnen begrijpen. De precieze methodologie wordt altijd afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de klant. Een goede verklaring van gebeurtenissen uit het verleden is een voorwaarde voor een adequate aanpak in de toekomst.

Forecast

De tweede stap in onze benadering is “Forecast". Voortbouwend op de eerste stap is de impact op uw doeleinden ook groter, aangezien benaderingen van de toekomst gebaseerd zijn op goed geïnformeerde prognoses. Zonder zorgvuldige afweging kunnen ongegronde aannames al snel uitgroeien tot dure vergissingen. Maar met niets doen zou u aan de andere kant voortdurend op de concurrentie achterlopen en  wellicht aantrekkelijke kansen mislopen. Dit dilemma kan worden opgelost door prognoses te baseren op solide, actuele informatie. Bij TGI beschikken we over de expertise en de methoden om over een breed scala van onderwerpen kwalitatief hoogwaardige prognoses op te stellen. In de “forecast” stap analyseren we uitvoerig de resultaten van de indicatiefase om de beste handelwijze en de structuur van de worst-case scenario's te bepalen. Zo kunt u inspelen op lucratieve kansen en tegelijkertijd voorbereid zijn op eventuele bedreigingen voor uw bedrijf. Een goed inzicht in de toekomst neemt de onzekerheid weg “puts you in control".

Influence

“Influence" is de derde stap in de TGI-benadering en heeft een nog grotere impact dan stap twee, "Forecast". Terwijl de vorige twee stappen informatief en afstandelijk zijn, behelst “beïnvloeding" het uitoefenen van invloed op andere actoren om diens overtuiging over een bepaald onderwerp en/of geplande koers te veranderen, ongeacht van of de andere actor weet dat hij wordt beïnvloed of niet. De juiste wijze van beïnvloeding vergroot tegelijkertijd kansen en vermindert bedreigingen. Bij TGI dient de stap “beïnvloeding” om de standpunten van specifieke actoren in kaart te brengen en geeft zij een indicatie van hoe die actoren het best kunnen worden beïnvloed. Dit betekent dat wij onze onderzoeks- en analytische capaciteiten combineren met ons uitgebreide netwerk van invloedrijke personen om een nieuwe gebeurtenis te creëren om een bestaande ontwikkeling in de gewenste richting te sturen. TGI kan de juiste actoren of ontwikkelingen beïnvloeden zodat u “in control” blijft.

Act

De laatste stap in de TGI aanpak is “Act". Deze handeling heeft de grootste impact van alle vier de stappen. Deze stap is als laatste aan de beurt omdat hij afhankelijk is van een diepgaande verklaring van het verleden en een adequate voorspelling van mogelijke toekomstige scenario's. Bovendien is het vaak noodzakelijk eerst de kansen te creëren (door middel van gerichte /beïnvloeding) om op de handelen. Handelingen zijn daarnaast het meest effectief als ze met volle overtuiging en met de juiste combinatie van capaciteiten wordt uitgevoerd. TGI is in staat aan beide eisen tegemoet te komen. De stap 'act' is waar de gehele aanpak van TGI het meest volledig in samenkomt. Het voorbereidende werk van de drie voorgaande stappen leggen de basis voor en culmineren op dit punt. We zijn nu zo ver een ontwikkeling te hebben geduid in de stap “Indicate", de meest effectieve handelwijze en bedreigingen te hebben voorspeld in de stap “Forecast”, en de eerste faciliterende ontwikkelingen in beweging te hebben gezet in de stap “Influence". Het is nu tijd om de gecreëerde kansen te verzilveren door inlichtingen “in control” van de situatie te komen.

"The safety of people shall be the highest law."

Marcus Tullius Cicero