Insights

Individuen, bedrijven en overheden hebben dagelijks te maken met ingewikkelde vraagstukken. Sommige onderwerpen zijn echter zo ondoorzichtig en complex en vinden plaats op onbekend terrein, dat men moeite heeft om de zaak volledig te begrijpen en/of onder controle te krijgen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van uitdagende kwesties waarmee Triangular Group Intelligence in het verleden ervaring heeft opgedaan, waarbij het op reguliere wijze verzamelen van informatie en het ontwikkelen van strategieën om de schade te beperken ontoereikend waren. Dit is waar de expertise van Triangular Group Intelligence in het spel kwam. Wij overbruggen de informatiekloof, zodat u in staat wordt gesteld de situatie weer onder controle te krijgen.

Terrorismefinanciering

De burgeroorlog in Syrië en de daaropvolgende oorlog tegen Islamitische Staat (IS) en andere terroristische groeperingen bieden duidelijke voorbeelden van de complexiteit van moderne conflicten. Het aantal betrokken partijen, hun ongecontroleerde vorm van oorlogvoering en de fluïditeit van hun organisaties brengen grote onzekerheden en risico's met zich mee.

Lees meer

Smaad en Reputatieschade

Een van de kenmerken van het huidige informatietijdperk is dat informatie voor iedereen op elk moment beschikbaar is en dat iedereen kan bijdragen aan de verspreiding van informatie. Terwijl de informatiestromen vroeger werden gecontroleerd door een paar (staats)bronnen, is tegenwoordig iedereen in staat nieuwe, waaronder valse, informatie te genereren, verspreiden en becommentariëren.

Lees meer

De Kracht van Osint

Het volume van data neemt explosief toe. Elke dag creëren, delen en gebruiken organisaties en individuen exabytes aan gegevens. Wereldwijd zijn steeds meer mensen met elkaar verbonden via smartphones en sociale netwerken. Meer en meer informatie is ook openlijk beschikbaar. Hoe kunt u in deze Big Data-wereld de informatie vinden die u nodig hebt?

Lees meer